کتاب نانوفناوری و علوم گیاهی

38,000 تومان

کتاب نانوتکنولوژی در پزشکی و دامپزشکی

4,000 تومان

کتاب فناوری نانو در مواد غذایی با منشاء دامی

15,000 تومان

کتاب رسانش هدفمند آفت‌کش‌ها با استفاده از نانوذرات پلیمری زیست‌تخریب‌پذیر

12,000 تومان

کتاب نانوفناوری و کاربردهای آن در علوم باغبانی

10,000 تومان

کتاب مقدمه‌ای بر فن‌آوری نانو در صنایع غذایی و کشاورزی

10,000 تومان

کتاب کاربرد نانوفناوری در علوم شیلات؛ با تاکید بر نگهداری و بهداشت آبزیان

15,000 تومان