کتاب نانوذرات طلا

20,000 تومان

کتاب خواص مکانیکی مواد نانوبلوری

3,650 تومان

کتاب نانو خوشه‌ها

2,900 تومان

کتاب میکروسکوپی نیروی اتمی

25,000 تومان

کتاب میکروسکوپی تونل‌زنی روبشی و کاربرد آن در شرایط الکتروشیمیایی

11,000 تومان

کتاب مبانی نانو اپتیک – جلد ۱

9,000 تومان

کتاب علم سطح؛ مبانی کاتالیستی و علم نانو

18,000 تومان

کتاب شیمی و فرآیند سل-ژل و کاربرد آن در پوشش‌های هیبریدی آلی- مدنی

20,000 تومان

کتاب زیست فناوری نانو

3,000 تومان

کتاب خودآرایی و نانوتکنولوژی با رویکرد توازن نیرو

23,000 تومان

کتاب اصول و کاربرد میکروسکوپ‌های الکترونی و روش‌های نوین آنالیز

20,000 تومان

کتاب نانوراکتورها

11,500 تومان