نمایش 12 24 36

کتاب کریستال‌های فوتونی؛ افزاره‌ها، فیبرها، نانوساختارها و حسگرها

19,000 تومان

کتاب نانو + کلسیم؛ روایت تجارب و سیاست‌های ترویج دانش‌آموزی نانو در ایران

21,250 تومان

کتاب پلی‌الکترولیت‌ها و نانوذرات

2,212 تومان

کتاب فناوری نانو در مواد غذایی با منشاء دامی

14,250 تومان

کتاب فناوری نانو در تشخیص و درمان عفونت‌های باکتریایی

17,000 تومان

کتاب نقش فناوری نانو در پالایش محیط زیست

9,500 تومان

کتاب راه سوم (روایت تجارب شبکه آزمایشگاهی و برنامه ساخت تجهیزات فناوری نانو در ایران)

21,250 تومان

کتاب تاثیر استفاده از نانوسوسپاسیون‌های سیلیس و تینانیوم بر خواص بتن

4,750 تومان

کتاب نانوفناوری و علوم گیاهی

32,300 تومان

کتاب تکنیک‌های شبیه‌سازی محاسباتی در نانو

12,750 تومان

کتاب نانوسیالات و روانکارها

22,800 تومان

کتاب سلول‌های خورشیدی پروسکایتی نانوساختار

14,875 تومان