نمایش 12 24 36

کتاب نانوکامپوزیت‌های فلز-پلیمر

15,000 تومان

کتاب پلی‌الکترولیت‌ها و نانوذرات

2,950 تومان

کتاب فناوری نانو در مواد غذایی با منشاء دامی

15,000 تومان

کتاب نقش فناوری نانو در پالایش محیط زیست

10,000 تومان

کتاب پوشش‌های اکسیدی نانوساختار

35,000 تومان

کتاب راه سوم (روایت تجارب شبکه آزمایشگاهی و برنامه ساخت تجهیزات فناوری نانو در ایران)

25,000 تومان

کتاب تاثیر استفاده از نانوسوسپاسیون‌های سیلیس و تینانیوم بر خواص بتن

5,000 تومان

کتاب نانوفناوری و علوم گیاهی

38,000 تومان

کتاب تکنیک‌های شبیه‌سازی محاسباتی در نانو

17,000 تومان

کتاب نانوسیالات و روانکارها

24,000 تومان

کتاب بررسی تاثیر نوع، ابعاد و نحوه کاربرد نانوذرات سیلیسی بر عملکرد، خواص مکانیکی و دوام بتن

11,500 تومان

کتاب سنتز، مشخصه‌یابی و کاربرد نانومواد پرانرژی

43,000 تومان