کتاب نانوکامپوزیت‌های پلیمری (روش‌های تولید)

18,000 تومان

کتاب سنتز و به کارگیری نانوذرات روی بسترهای پلیمری (رویکرد جدید فناوری نانو در تکمیل‌های نساجی)

6,500 تومان

کتاب علم و تکنولوژی نانوالیاف پلیمری

15,000 تومان

کتاب مقدمه‌ای بر نانوکامپوزیت‌های پلیمری

15,000 تومان

کتاب دانش و فناوری نانوالیاف پلیمری

9,800 تومان

کتاب فرهنگ جامع مخلوط بسپارها (پلیمر‌ها)، کامپوزیت‌ها و نانو- کامپوزیت‌ها «جایگزینی بسپارهای مهندسی» (۲ جلدی)

85,000 تومان

کتاب دانش و فن‌آوری نانوالیاف پلیمری

32,000 تومان

کتاب نانوکامپوزیت‌های فلزی

7,000 تومان

کتاب نانو ساختارهای فلزی و معدنی در اصلاح ضدمیکروبی و چندمنظوره منسوجات و پلیمرها

8,550 تومان

کتاب مقدمه‌ای بر کاربرد نانوفناوری در پلیمرها

14,000 تومان