مسابقه‌ها و بازی‌های اینترنتی واوک بسیار ساده طراحی و اجرا می‌شوند و در تلاش است تا با کمترین پیچیدگی علاقمندان دانایی را سرگرم کند

مسابقه‌های اینترنتی واوک با هدف ترغیب مخاطبان به مطالعه کتاب‌های خوب و منابع اینترنتی مفید طراحی و اجرا می‌شود.