مشاهده همه 7 نتیجه

کتاب کوچک و شیرین؛ گلیکونانوفناوری: پلی به سوی داروهای جدید

18,000 تومان

کتاب نانوپزشکی و نانوزیست فناوری

15,000 تومان

کتاب نانوفناوری؛ مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی

14,000 تومان

کتاب سم‌شناسی نانوذرات؛ خصوصیات، مقدارسنجی و اثر بر سلامت

4,000 تومان

کتاب مروری بر نانوپزشکی

35,000 تومان

کتاب نقش فناوری نانو در پالایش محیط زیست

10,000 تومان

کتاب فناوری نانو؛ بحران‌های زیست‌محیطی و راهکارها

8,000 تومان