یک پاراگراف از یک کتاب

بعضی از مشتریان ما به سختی می‌توانند بپذیرند که چشم‌انداز مسئله‌ای مهم است. آنها چشم‌انداز را مقوله‌ای انتزاعی می‌دانند، مقوله‌ای فلسفی که جالب به نظر می‌رسد، اما کاربرد عملی چندانی ندارد. اما تجربه به ما نشان داده است که همسویی دیدگاه‌ها و ترسیم دقيق آینده، نقشی حیاتی در موفقیت برنامه‌ریزی تداوم دارد. چشم‌انداز روشن، سنگ‌بنای برنامه‌ریزی تداوم و دیگر تصمیم‌های وابسته به آن است. برای مثال، اگر درباره تصمیمی خاص یا جهت‌گیری کسب وکار، اختلاف نظری بین اعضای خانواده به وجود بیاید، وجود چشم‌انداز پذیرفته‌شده در میان اعضا، می‌تواند مرجعی ارزشمند برای حل مسئله باشد. البته چشم‌انداز، ماهیتی پویا دارد و باید با تغییر نسل‌ها بازبینی شود.

— جنیفر پندرگست و کلی لکووی, کتاب تداوم کسب و کار خانوادگی
از آپارات واوک