یک پاراگراف از یک کتاب

چرا موقع دیدن عكس سكوت می‌كنیم؟ چرا همیشه، لحظه دیدن عكس‌ها ساكتیم؟ آیا این دو، عكس و سكوت، مكمل هم هستند؟ آیا ما با دیدن عكس‌ها آنها را می‌خوانیم؟ و یا در عكس صدایی هست كه ما را مجبور به شنیدن و یا وادار به سكوت می‌كند؟…

— پیمان هوشمندزاده, کتاب لذتی که حرفش بود
از آپارات واوک