یک پاراگراف از یک کتاب

قانون اول نیوتن (اینرسی) بیان می‌کند: «جسم ساکن تمایل دارد ساکن بماند و جسم متحرک تمایل دارد به حرکتش ادامه دهد.» اصل اینرسی درباره افراد و سازمان‌ها نیز صدق می‌کند. برخی افراد در جایشان گیر می‌کنند، پشت میزهای یکسانی و کنار افراد یکسانی می‌نشینند، به نشست‌های یکسانی می‌روند، به مشتریان یکسانی خدمات می‌دهند. برای غلبه بر اینرسی، ایده‌های خوب کافی نیستند. برنامه‌ریزی خوب کافی نیست. سازمان‌ها، جوامع و ملت‌هایی موفق می‌شوند که شروع به عمل می‌کنند و هر چه زودتر با عمل کردن، یاد می‌گیرند. نوآوری یعنی اینکه ایده‌ها را به‌سرعت تبدیل به عمل کنید…

— تام و دیوید کلی, کتاب خودباوری در خلاقیت
از آپارات واوک