یک پاراگراف از یک کتاب

پس چرا ما ذاتا برنامه‌ریز نیستیم؟ دلیل اول تفکرات رویاپردازانه‌مان است. دوست داریم موفق باشیم و هر مسئولیتی را که به عهده می‌گیریم انجام بدهیم. دوم اینکه بیش از حد بر پروژه تمرکز می‌کنیم و تأثیر مسائل بیرونی را در نظر نمی‌گیریم. بیشتر اوقات اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی، برنامه‌ریزی‌های ما را خراب می‌کند. این نکته در برنامه‌ریزی‌های روزانه‌مان هم صدق می‌کند: مثلا دخترت استخوان ماهی را قورت می‌دهد، باتری ماشینت از کار می‌افتد، پیشنهاد خرید برای خانه‌ات روی میزت قرار می‌گیرد و مجبور می‌شوی سریعا آن را بررسی کنی. برنامه‌ریزی‌ات کاملا به هم می‌ریزد. اگر حتا دقیق‌تر برنامه‌ریزی می‌کردی، مشکل برطرف می‌شد؟ خیر، آماده‌سازی قدم به قدم «خطای برنامه‌ریزی» را تشدید می‌کند. باعث می‌شود متمرکزتر شوی و در نتیجه از پیش‌بینی اتفاقات غیرمترقبه غافل بمانی.
خب، چه باید کنی؟

از آپارات واوک