وقتی «کارتون‌ها» از «کتاب‌ها» می‌گویند

وقتی «کارتون‌ها» از «کتاب‌ها» می‌گویند

کاریکاتور یک رسانه صامت با دنیایی از حرف است. شما چقدر با دنیای کاریکاتور‌ها و کارتون‌ها ارتباط دارید؟ چقدر صدایشان را می‌شنوید و پیامشان را درک می‌کنید؟ از این به بعد در مجله اینترنتی واوک، هر از گاهی سری می‌زنیم به دنیای جذاب کاریکاتور‌ها و در اولین گام نگاهی خواهیم داشت به آثاری از هنرمند معاصر ایرانی،‌ کامبیز درمبخش.