مجله اینترنتی واوک

کتاب مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

گام نخست: شناخت خویشتن

…بسیاری از شرکت‌های بزرگ از ابزار «شاخص نوع شخصیت مایرز-بریگز (MBTI)» در برنامه‌های بهبود مدیریت خود برای کمک به کارکنان به منظور شناخت دیدگاه‌‌های گوناگون در سازمان استفاده می‌کنند. این ابزار برای تیم‌سازی نیز به کار می‌رود. ضمن آن‌که به تیم‌ها کمک می‌کند تا دریابند که تنوع و تفاوت‌های اعضا به عملکرد موفق تیم منجر خواهد شد. این نظریه ابزار سودمندی برای کمک به مدیران است؛ برای توسعه مهارت‌های میان‌شخصی آنان. همچنین می‌توانند برای قدر دانستن تفاوت‌های شخصیتی با تیم‌سازی بر قوت‌های افراد سرمایه‌گذاری کنند…

کتاب مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، به قلم دکتر علی رضائیان در ۹ فصل تنظیم شده است. در فصل اول انواع نظریه‌های شخصیت بررسی می‌شود. یک رهیافت مشهور برای به کارگیری نظریه شخصیت در سازمان‌ها، نوع شاخص مایرزـ بریگز (MBTI)، بر اساس تفکر یونگ روانپزشک سوییسی است. نوشته‌های او بیان می‌دارد افراد به دو دسته اساسی تقسیم می‌شوند: درون‌گرایان و برون‌گرایان. وی همچنین دونوع ادراک (حسی و شهودی) و دو نوع قضاوت (اندیشه‌ای و احساسی) را شناسایی کرده است. ادراک (چگونگی جمع‌آوری اطلاعات) و قضاوت (چگونگی تصمیم‌گیری‌ها) بیانگر کارکردهای اساسی ذهن‌اند که هر کسی به کار می‌برد.
در فصل دوم تفاوت‌های فردی، فصل سوم هویت، فصل چهارم توانایی‌ها و عملکرد (انواع هوش)، فصل پنجم مدیریت احساس، فصل ششم نگرش‌های شغلی، فصل هفتم رضایت شغلی، فصل هشتم تعهد سازمانی (انواع تعهدها) و فصل نهم مدیریت خویشتن به طور جامع بررسی می‌شود.
اگر به دنبال شناخت بیشتر خود و مهارت‌های مدیریت فردی‌ در زندگی شخصی و یا در محیط کار هستید، مطالعه کتاب مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن، می‌تواند پیشنهادی خوبی برای شما باشد.
ناگفته نماند، این کتاب در کنار شماری از کتاب‌های مرتبط با مدیریت، کارآفرینی و کسب‌و‌کار در فروشگاه اینترنتی واوک در دسترس شما قرار گرفته است.