مجله اینترنتی واوک

کتاب نهایت مزیت رقابتی

مزیت رقابتی پایدار؛ شیشه عمر شرکت‌ها

استراتژی مفهومی است که در تله خود ساخته‌اش به دام افتاده است. تقریبا همه چارچوب‌ها و ابزارهای استراتژیکی که اکنون استفاده می‌شوند، از یک مبنای واحد گرفته شده‌اند؛ اینکه هدف استراتژی کسب مزیت رقابتی پایدار است. مزیت رقابتی پایدار بنیادی‌ترین مفهوم استراتژی و شیشه عمر همه شرکت‌هاست. اما دیگر بیش از این نمی‌تواند برای شرکت‌ها معنی داشته باشد.

کتاب «نهایت مزیت رقابتی» نوشته ریتا مک‌گراث یکی دیگر از کتاب‌های انتشارات آریاناقلم است که سید حسین جلالی آن را به فارسی ترجمه کرده است. تحلیل‌های معمول استراتژیک به پیچیدگی و ظرافت بازی شطرنج‌اند و هدف اصلی‌شان مات کردن حریف و دست‌یابی به مزیت رقابتی غالب در بازاری گسترده است. در مقابل استراتژی مبتنی بر حوزه‌ّها و مزیت رقابتی ناپایدار به بازی ژاپنی «گو» شبیه است که هدف از آن در اختیار گرفتن بیشترین سطح ممکن از صفحه بازی است. برنده با جای‌گذاری ماهرانه مهره‌هایش روی صفحه بازی به موقعیت استراتژیکی دست می‌یابد که در نهایت او را به سبب مالکیت تعداد بیشتری از خانه‌های صفحه بازی بر حریف پیروز می‌کند.

الکساندر اُستروالدر، نویسنده کتاب معروف خلق مدل کسب‌و‌کار می‌گوید: «‌اگر مزیت‌های رقابتی پایدارتان را از دست داده باشید چگونه استراتژی خلق می‌کنید؟ شما به راهنمایی برای استراتژی و روش‌های جدیدی برای سازماندهی نیاز دارید که با دنیای نامطمئن و سریع امروز تناسب داشته باشد و امکان دستیابی به رشد و سودآوری مستمر را فراهم کند. این یعنی به مزیت رقابتی جدیدی نیاز دارید و «کتاب نهایت مزیت رقابتی» همان مزیت است.»

فروشگاه اینترنتی واوک با عرضه این کتاب در طبقه کتاب‌های مدیریت، کارآفرینی و کسب‌و‌کار شما را در داشتن این مزیت مهم رقابتی یاری می‌کند.