مجله اینترنتی واوک

دیالوگ‌های ماندگار سینما

هیچ گلوله‌ای از یه ایده عبور نمی‌کنه آقای کریدی!

گاهی‌ اوقات یک دیالوگ کوتاه در یک فیلم سینمایی، آنچنان تاثیرگذار است که برای مدت‌ها ذهن مخاطب را به خود معطوف می‌کند. چه بسا همین دیالوگ‌های کوتاه، نقطه‌ عطفی برای ایجاد تغییرات بزرگ در سرنوشت یک فرد باشد؛ تلنگری برای آنکه بیشتر به نقطه‌ای که بر روی آن ایستاده‌ایم و جهانی که در آن زیست می‌کنیم، بیاندیشیم.
در ادامه، اولین بخش از مجموعه مطالب «دیالوگ‌های ماندگار سینما» را مطالعه می‌کنید، امیدواریم از این مطالب لذت ببرید و از مخاطبان همیشگی آن باشید.

دیالوگ ماندگار فیلم درخشش

دیالوگ ماندگار فیلم خوب، بد، زشت

دیالوگ ماندگار فیلم هامون

دایلوگ ماندگار فیلم ناخدا خورشید

دیالوگ ماندگار فیلم بر باد رفته

دیالوگ ماندگار فیلم سربازهای جمعه

دیالوگ ماندگار فیلم بین‌ستاره‌ای