مجله اینترنتی واوک

دانلود تقویم مرداد 1397

دانلود تقویم مرداد ۱۳۹۷

به دومین ماه از فصل تابستان ۱۳۹۷ رسیدیم. تقویم مرداد ماه ۱۳۹۷ را به رسم ماه‌های گذشته، در ابتدای ماه با حال و هوای فصل تابستان طراحی کرده‌ایم و برای دانلود در اختیارتان گذاشته‌ایم. در تقویم مرداد ماه دو بیت از قصاید پروین اعتصامی در طراحی گنجانده‌ایم. قصیده ای که این دو بیت را از آن انتخاب کرده‌ایم را در ادامه می‌توانید بخوانید:

شالودهٔ کاخ جهان بر آبست / تا چشم بهم بر زنی خرابست
ایمن چه نشینی درین سفینه / کاین بحر همیشه در انقلابست
افسونگر چرخ کبود هر شب / در فکرت افسون شیخ و شابست
ای تشنه مرو، کاندرین بیابان / گر یک سر آبست، صد سرابست
سیمرغ که هرگز بدام نیاد / در دام زمانه کم از ذبابست
چشمت بخط و خال دلفریب است / گوشت بنوای دف و ربابست
تو بیخود و ایام در تکاپو است / تو خفته و ره پر ز پیچ و تابست
آبی بکش از چاه زندگانی / همواره نه این دلو را طنابست
بگذشت مه و سال وین عجب نیست / این قافله عمریست در شتابست
بیدار شو، ای بخت خفته چوپان / کاین بادیه راحتگه ذئابست
بر گرد از آنره که دیو گوید / کای راهنورد، این ره صوابست
ز انوار حق از اهرمن چه پرسی / زیراک سئوال تو بی جوابست
با چرخ، تو با حیله کی برآئی / در پشه کجا نیروی عقابست
بر اسب فساد، از چه زین نهادی / پای تو چرا اندرین رکابست
دولت نه به افزونی حطام است /  رفعت نه به نیکوئی ثیابست
جز نور خرد، رهنمای مپسند / خودکام مپندار کامیابست
خواندن نتوانیش چون، چه حاصل / در خانه هزارت اگر کتابست
هشدار که توش و توان پیری / سعی و عمل موسم شبابست
بیهوده چه لرزی ز هر نسیمی / مانند چراغی که بی حبابست
گر پای نهد بر تو پیل، دانی / کز پای تو چون مور در عذابست
بی شمع، شب این راه پرخطر را / مسپر بامیدی که ماهتابست
تا چند و کی این تیره جسم خاکی / بر چهرهٔ خورشید جان سحابست
در زمرهٔ پاکیزگان نباشی / تا بر دلت آلودگی حجابست
پروین، چه حصاد و چه کشتکاری / آنجا که نه باران نه آفتابست

یادآوری می‌کنیم که برای دانلود فایل باید به ابعاد نمایشگر (رزولوشن مانیتور) خودتان توجه داشته باشید. برای این کار می‌توانید از سایت www.whatismyscreenresolution.com کمک بگیرید.