مجله اینترنتی واوک

برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های دولتی، عمومی و غیرانتفاعی

برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های عمومی و خصوصی چگونه است؟

امروزه تحولات روزافزونی در محیط موسسات دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی رخ می‌دهد. خصوصی‌سازی، واگذاری تصدی‌ها، استفاده از فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، تغییر سیاست‌ها و اولویت‌های دولتی، محدودیت‌های مالیاتی، تحریم‌های بین‌المللی و… بخش کوچکی از این تحولات هستند.

در شرایط کنونی تغییر در یک بخش، اثرات پیش‌بینی نشده، نامنظم و حتی خطرناکی، بر کل محیط و سازمان برجای خواهدگذاشت. این محیط ناپایدار و در عین حال به هم پیوسته، برخوردی متفاوت را از سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی و نهادهای مدنی طلب می‌کند. پیش از هر چیز برخلاف گذشته باید تفکر، عمل و یادگیری سازمان‌ها استراتژیک شود.

جان ام. برایسون را می‌توان بزرگترین محقق و متفکر در حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های عمومی و غیرانتفاعی دانست. برایسون در کتاب «برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های دولتی، عمومی و غیرانتفاعی» ضمن تشریح لزوم تفکر، عمل و یادگیری استراتژیک برای این نوع سازمان‌ها، مدلی ۱۰ مرحله‌ای را توصیف می‌کند که راهنمای موثری برای مدیریت استراتژیک در این سازمان‌ها است.

جان ام. برایسون و همکارانش سابقه‌ای طولانی در طرح موضوع برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های عمومی دارند، مفهوم تحلیل ذی‌نفعان و استفاده از آن برای برنامه‌ریزی استراتژیک برای اولین بار در این کتاب طرح شده و توسعه یافته است. در حال حاضر دامنه استفاده از تحلیل ذینفعان در برنامه‌ریزی استراتژیک از شرکت‌های عمومی فراتر رفته و در شرکت‌های انتفاعی و خصوصی نیز به کار می‌رود.

این کتاب با ترجمه مهدی خادمی و قربان برارنیا ادبی در سه بخش و ۱۲ فصل منتشر شده است. شما می‌توانید این کتاب ارزشمند را از طبقه مدیریت، کارآفرینی و کسب‌وکار فروشگاه اینترنتی واوک تهیه کنید.