جالب بود! تا حالا از این زوایه به کتاب خوندن نگاه نکرده بودم 🙂