مجله اینترنتی واوک

تونل زیرزمینی مسکو واشگتن

تونل زیرزمینی مسکو واشنگتن

در ادامه مطالب «آینده در گذشته» این بار به بیش از ۵۰ سال پیش سفر می‌کنیم. جایی که ماهنامه دانشمند در شماره آبان‌ماه ۱۳۴۵ خبر از احداث تونل‌های زیرزمینی برای جابه‌جای سریع مسافران بین شهرهای بزرگ جهان داده بود: راهی زیرزمینی بین مسکو و واشینگتن که کوتاه‌تر، ارزان‌تر و بی‌خطرتر از سایر روش‌های حمل‌ونقل است!
با مطالعه این چند صفحه از مجله دانشمند مشخص می‌شود، این ایده علمی که ظاهرا در آن زمان توجیه اقتصادی هم داشته، با تحولات رخ داده در صنعت حمل‌ونقل طی ۵۰ سال اخیر فاصله زیادی دارد.

تونل زیرزمینی مسکو واشگتن

تونل زیرزمینی مسکو واشگتن

تونل زیرزمینی مسکو واشگتن