مجله اینترنتی واوک

معنی و مفهوم نقاشی کودکان که نمی دانستید!

آیا تا به حال به این فکر کرده اید نقاشی که کودک شما و یا کودک  دیگری می کشد دارای یک معنا و مفهوم است و شاید شما بگویید که مامان و بابا را بکش و او این کار را انجام ده دو زمانی که شما نتیجه کار را می بینید٬ او به شکلی که شما انتظار داشتید٬ نقاشی نکشیده است و صرفا  آن چه در ذهن خودش  از پدر مادر داشته است  را بر روی  کاغذ پیاده کرده است.

به همین دلیل نیاز است که مربیان٬والدین و… نسبت به این موضوع اهمیت نشان دهند و به دنبال آن باشند که ببینید آن چیزی که کودکشان در بهترین آموزشگاه نقاشی در تهران٬ نقاشی می کشد  دارای چه معنا و مفهومی است تا یه این وسیله بتوانند بهتر کودک را بشناسند و با او ارتباط بیشتری برقرار کنند. برای این کار می توانید با روابط عاطفی و دوستانه که با کودک دارید٬ او را به کشیدن نقاشی تشویق کنید٬ البته این را بگوییم که نباید کودک را وادار به کاری که نمی خواهد انجام دهد٬ بکنید.باید بزارید کودک با علاقه این کار را انجام دهد تا شما هم بفهمید که علایق کودکتان چیست . در نتیجه نقاشی کودکان و همچنین معنا و مفهومی که نقاشی آن ها دارد٬پلی است برای ارتباط بین کودک و والد و مربی که رابطه نزدیک تر و بهتری با هم داشته باشند و اگر زمانی کودک دچار مشکل و بحرانی شد٬ پدرو مادر بتوانند بفهمند که مشکل کودک چیست و برای حل آن اقدام کنند.

 

انواع مفاهیم در نقاشی کودکان

نقاشی کردن و آموزش نقاشی در تهران٬ در ابتدا برای همه ما که کودک بودیم٬ یک بازی به حساب می آید اما  در مرحله بعد دیگر به چشم یک بازی به نقاشی نگاه نمی شود و به چشم یک مهارت هنری به آن نگاه می شود.به همین علت کودکان به نقاشی کشیدن علاقه دارند و با هر ابزار و وسیله شروه به نقاشی کشیدن می کنند.

قبل از آن که بخواهیم در مورد مفاهیم مختلف در نقاشی کودکان شروع کنیم٬ باید به این نکته توجه کنیم که بعضی از موضوعات بیش از موضوعات دیگر در معرض توجه هستند و باید مقدار زیادی از این نقاشی را جمع کنیم و با توجه به این تعداد به تجزیه و تحلیل بپردازیم تا اطلاع دقیق تری از موضوع مورد نظرمان پیدا کنیم. حال در ادامه به بیان برخی از این مفاهیم در نقاشی کودکان می پردازیم ٬ البته که امر نسبی است اما اصولا در بیشتر کودکان یکسان می باشد.

 

مفهوم آدمک ها در نقاشی کودکان

زمانی که یک کودک شروع به کشیدن یک آدمک می کند٬ درواقع شکلی از بدن خود و دیگران را می کشد. بین خط هایی که کودک می کشد و همچنین خصوصیات روانی و جسمی کودک یک رابطه متقابل و مستقیم وجود دارد.اگر با آدمکی روبرو باشیم که کوچک باشد و در گوشه ای از کاغذ کششیده شده و هماهنگی بین خطوط آن نیست٬ ما با کودکی روبرو هستیم که خود را کم ارزش و پایین تر از دیگران می بیند واگر این آدمک هر دفعه تکرار شد٬می توان گفت که با کودکی خجالتی روبرو هستیم.بر عکس اگر آدمک ما به صورت هماهنگ خطوط آن کشیده شده باشد ٬کودک ما خود را با ارزش می بیند و می توانیم بگوییم که کودک ما سازگار است.

اگر آدمک ما دارای دست و پا نبود٬ نشان ازاین می تواند باشد که کودک خود اش را بی ارزش می داند و احساس امنیت نمی کند. کودکانی که خود را بالاتر از دیگران می دانند٬ اصولا سر آدمک را بزرگ می کشند.براساس نتیجه ای که درباره کشیدن سر آدمک کردند٬ همانطور ک در بالاتر گفتیم کودکانی که سر را خیلی بزرگ می کشند٬ احساس بزرگ بینی نسبت به دیگرن دارند و اگر به صورت معمولی و در اندازه بزرگ و نه خیلی بزرگ بکشند٬ کودکانی سازگارهستند و در اخر بگوییم که کشیدن سر در آدمک٬ نشانه قدرت فکری و هوشی و همچنین شخصیت کودک است.

صورت در نقاشی کودکان حائز اهمیت است. کودکانی که پر خاشگر هستند٬ جزئبات صورت را اغراق آمیز و بزرگ می کشند٬ اما کودکانی که آروم و خجالتی هستند٬ جزئیات  را فراموش می کنند و در صورت عدم فراموشی٬ جزئیات را را خیلی کم می کشند. دهان و دندان در صورت نشانه ای از نیاز کودک به خوراک و نشانه ای از پرخاشگری است و اگر در نقاشی کودک٬ دهان به هم فشرده و بسته بود٬ به معنای آن است که کودک دچار فشار و تنش است.

 

مفهوم چشم در نقاشی کودکان

چشم ها نمادی از اجتماعی بودن و دنیای درون کودک را نشان می دهند و اگر چشم ها با حالت خشن و وحشی کشیده شوند٬ نشان از کودکی است که مغرور است. در دنیای دختران چشم ارزش زیبایی دارند٬ به همین دلیل می بینید که چشم ها بزرگ کشیده می شوند.

 

مفهوم دست ها و بازوها در نقاشی کودکان

در مفهوم ابتدایی٬ دست و بازو ها در نقاشی کودک نشان از ساخت محیط اطراف  است اما در ادامه نشان از سازگاری با محیط است.کودکان ضعیف برای آدمک خود پا نمی کشند و یا اگر از اندام خود ناراضی باشند٬ بالا تنه آدمک را لاغر می کشند.

 

مفهوم شکل خانه در نقاشی کودکان

معمولا کشیدن خانه در آموزش نقاشی کودکان در تهران٬  بیش از هر چیز دیگری دیده می شود. کودکان در ابتدا خانه یرا به شکل مربع و ساده و مبتدی می کشند اما هرچقدر که بزرگ تر می شوند٬ خانه ها را به صورت کامل می کشند. مفهوم خانه برای کودک به معنای پناهگاه امن است. اگر کودکی خانه مانند قصر کشید یعنی زندگی خوبی دارد و برعکس اگر خانه ای کشید که شبیه به یک زندان است یعنی دارای زندگی بد و از هم پاشیده ای است.

 

مفهوم درخت در نقاشی کودکان

بررسی مفهوم درخت در نقاشی کودکان به سه بخش تبدیل می شود:

تنه درخت نشانی از خود کودک است٬ ریشه های درخت نشانی از تنش ها و فشار های عاطفی است و شاخه و برگ های یک درخت معانی مختلف دارد. اگر شاخه و برگه درخت زیاد باشد نشانی از شخصیت فرورفته کودک است و اگر دارای شاخه وبرگ زیادی باشد٬ معنی از حساسیت زیاد کودک به مسائل است.

 

مفهوم خورشید و ماه در نقاشی کودکان

کشیدن خورشید و ماه درنقاشی نشانه از امنیت٬ خوشحالی و… کودک است. اگر کودکی خورشید خود را کامل بکشد نشان از رابطه خوب کودک با والد مخصوصا پدر است و اگر نیمه و پشت ابرها باشد٬ نشانه از نبودن رابطه مناسب بین کودک و والد است.

 

مفهوم آسمان در نقاشی کودکان

آسمان را می توان نماد پاکی دانست که در آن ستاره ها٬ خورشید٬ ماه٬ سیاره ها٬پرنده ها و … هستند و برعکس زمین که جای ثابتی است.کودک خیلی کوچک درکی از زمین ندارد و آسمان برای او نماد پاکی و زیبایی است. البته از سنین ۵ الی ۶ سالگی شروع به کشیدن نقاشی می کنند.