مجله اینترنتی واوک

کتاب آرتور سی کلارک شهر و ستارگان

آلوین در سرزمین عجایب!

بدن انسان در یک میلیارد سالی که از زمان ساخت دیاسپار گذشته بود، هیچ تغییری به خود ندیده بود، زیرا طراحی پایه را در مخزن‌های حافظه‌ی شهر نگه می‌داشتند که تا ابد دست نخورده می‌ماندند. با این همه، با آن صورت بدوی اصلی‌اش فرق داشت؛ البته اغلب اصلاحات و دستکاری‌ها درونی بودند و از چشم پنهان.
متعلقات غیرضروری نظیر ناخن و دندان از میان رفته بودند. مو به سر محدود شده بود. اما شاید جنبه‌ای که انسان روزگار بامداد را بیش از همه متعجب می‌کرد، ناپدید شدن ناف بود. اعضا و جوارح داخلی نیز از طرح نازیبا و زمخت فاصله گرفته و به مراتب بهتر شده بود. زاد‌ و ‌ولد مقوله‌ای مهم‌تر از آن بود که به دست بازی‌های احتمالاتی تاس‌های کروموزوم بیفتد. الگوی جامعه بشر و معنای واژگانی نظیر پدر و مادر زیر و زبر شده بود اما شوق آن باقی بود…
سپس بعد از میلیون‌ها سال اولین بچه متولد شد. «آلوین» که بی‌اندازه‌ کنجکاو است از دنیای بیرون شهر بداند.
«آلوین می‌دانست بحث و جدل بیشتر فایده‌ای ندارد. این همان سدّی بود که او را از تمام آدم‌های دنیایش جدا می‌کرد و شاید کار او را به زندگی استیصال‌آمیزی می‌کشاند. همیشه دلش می‌خواست بیرون برود؛ هم در واقعیت و هم در رویا. اما در نظر همه‌ی آدم‌های دیاسپار «بیرون» کابوسی بود که حاضر به رویارویی با آن نبودند. اگر می‌توانستند امکان نداشت کمترین حرفی از آن بزنند؛ مسئله‌ای بود پلید و پلشت. حتی جِسِراک، معلمش هم حاضر نبود به او بگوید چرا…»
آلوین صرفا باید فکر مناسب را در نظرش می‌آورد و سپس دیوارها به پنجره‌هایی مبدل می‌شدند و بر هر بخش از شهر که او انتخاب می‌کرد، مشرف می‌شدند. کافی بود مرتبه‌ای دیگر چیزی بخواهد و دستگاه‌هایی که او هرگز ندیده بود اتاقش را با تصاویری از هر مبلمانی که می‌خواست پر می‌کردند. وقتی دیگر به حضورشان نیازی نبود به دنیای شبح‌گون مخزن‌های حافظه شهر بر می‌گشتند؛ هرگز هم تغییر نمی‌کردند، مگر آن که الگوهای ذخیره‌شده‌شان را عمدا تغییر می‌دادند یا لغو می‌کردند…
آلوین باوجود همه‌ی مشکلات سفری را آغاز می‌کند که حقیقت شهر و تاریخ بشر را بیابد و بی‌آن‌که خود بخواهد آینده ‌تازه‌ای برای بشر رقم بزند…
کتاب شهر‌ و‌ ستارگان یکی دیگر از شاهکارهای ادبیات علمی تخیلی به نویسندگی هنرمندانه آرتور سی کلارک نوشته و به قلم حسین شهرابی ترجمه شده است. این داستان جذاب را در بخش کتاب‌های علمی تخیلی فروشگاه اینترنتی واوک ببینید.