مجله اینترنتی واوک

کتاب مامان و معنی زندگی

چطور بودم مامان؟

«به کامپیوترم روی آوردم و آنچه در سرم می‌گذشت، به سرعت یادداشت کردم. ولی اتفاق کاملا متفاوتی افتاد. دچار تجربه اسرارآمیز خاص نویسندگان شدم، انگار واسطه یا کاتبی باشم برای نوشتن داستانی که به سرعت در شرف تکوین و به شدت خواستار نوشتن خودش بود: مامان و معنی زندگی متولد شد….»

اروین د. یالوم (نویسنده کتاب معروف وقتی نیچه گریست) در کتاب «مامان و معنی زندگی» کوشیده است تا هم آموزگار باشد و هم یک قصه‌گو تا رسالت آموزگاری خود را از طریق مباحث غیرمستقیم در قالب شش داستان به انجام برساند. آیا این شش قصه روان درمانی حقیقت دارند؟ یا تخیلی‌اند؟ داستان اول (مامان و معنی زندگی) یک خیال‌پردازی اتوبیوگرافیک است. به این معنا که رویا و وقایع داستان حقیقت دارند، ولی گفت‌وگو صریحش، زاییده خیال است.

«چارچوب داوری اگزیستانسیال که در سراسر کتاب مبنا قرار گرفته است، می‌گوید علت گرفتاری بسیاری از بیماران به یاس و نومیدی، رودرو شدن با بعضی دلواپسی‌های غایی و وجودی است. شاخص‌ترین این دلواپسی‌ها که در کار بالینی از بقیه چشمگیرترند، عبارتند از: مرگ، تنهایی، آزادی و پوچی؛ مضامینی که ستون فقرات درسنامه روان درمانی اگزیستانسیال مرا می‌سازند. از آنجا که این سرچشمه‌های اندوه، جهانی و جز جدایی‌ناپذیر سرشت انسانند، روان درمانگران نمی‌توانند تظاهر کنند فقط بیمارانند که با چنین تهدیدهایی روبه رو می‌شوند برعکس؛ این همه ما هستیم که در این تقدیر شریکیم. به همین دلیل، اصطلاح همسفران برای توصیف رابطه درمانگر – بیمار که من در کار درمانی‌ام دنبال می‌کنم، مناسب‌تر به نظر می‌آید.»

کتاب مامان و معنی زندگی که یک درسنامه روانپزشکی، روان‌درمانی، اخلاق، آموزش و شناخت همه ابعاد وجودی ـ یعنی چهار بعد بیولوژیک، روانی، اجتماعی و معنوی انسان – است و شالوده رویکرد نوین روانپزشکی‌ست، با ترجمه خانم دکتر سپیده حبیب در طبقه کتاب‌های روانشناسی فروشگاه اینترنتی واوک موجود است.