مجله اینترنتی واوک

کتاب کسب و تجارت الکترونیکی با رویکرد مدیریتی

غول چراغ جادو در عصر دیجیتال

اکنون کسب‌وکار الکترونیک دیگر به عنوان یک انتخاب مطرح نیست بلکه به عنوان یک اصل انکارناپذیر برای حفظ مزیت رقابتی مورد توجه و تاکید سازمان‌ها و شرکت‌هایی قرار دارد که در محیط‌های پویا به فعالیت می‌پردازند.
استفاده از کسب‌و‌کار الکترونیکی، کیفیت، چابکی و دسترسی سریع‌تر به مشتریان و بازار را افزایش داده و در مقابل قیمت، زمان اجرا و مدت زمان دسترسی به بازار را کاهش می‌دهد. پیشرو بودن در تجارت و کسب‌و‌کار الکترونیک به عنوان عاملی مهم در کسب مزیت رقابتی، موضوعی مهم و البته پیچیده است که حسین میرحسینی، سید حمید خداداد حسینی و شهریار عزیزی تلاش کرده‌اند تا در کتاب «کسب و تجارت الکترونیکی؛ رویکردی مدیریتی» با بیانی ساده به این مفاهیم بپردازند.
پیشرفت در حوزه کسب‌و‌کار و تجارت الکترونیک از آن‌چه که در دانشکده‌های مدیریت آموزش داده می‌شود، بسیار سریع‌تر است. از طرفی توافقی کلی در این‌باره که چه چیزهایی باید در متون کسب‌و‌کار و تجارت الکترونیک ارائه شود، وجود ندارد بنابراین کتاب حاضر بر اساس نتایج حاصل از تجربیات عملی و مطالعات نظری مولفان در این هشت فصل تهیه و تنظیم شده است:
– مبانی تجارت الکترونیکی
– بازاریابی الکترونیکی
– انواع تجارت الکترونیکی و مدل‌های کسب‌و‌کار
– مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی
– خرید و رفتار الکترونیکی
– پرداخت و امنیت در تجارت الکترونیکی
– محیط تجارت الکترونیکی
– سازمان الکترونیکی

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

…کسب و کار الکترونیکی از وب و سایر ابزارهای ضروری برای پیوند دادن سیستم‌های اطلاعاتی و جریان داده‌های درونی و بیرونی شرکت استفاده می‌کند. در تجارت الکترونیکی به تعامل انسانی برای تکمیل فرم‌های خرید نیاز است، ولی در کسب‌و‌کار الکترونیکی بسیاری از فرآیندها کاملا خودکار می‌شوند و نیازی به عامل انسانی نیست. در واقع تجارت الکترونیکی زیر مجموعه‌ای از کسب‌و‌کار الکترونیکی است و به دلیل پیچیدگی کسب‌و‌کار الکترونیکی شرکت‌ها معمولا از تجارت الکترونیکی در گام اول ورود به دنیای کسب‌و‌کار الکترونیکی استفاده می‌کنند…

اگر شما مشتاق هستید تا افزایش سرعت، چابکی و انعطاف‌پذیری هر چه بیشتر را در کسب‌و‌کارتان تجربه کنید، شما را به خواندن کتاب «کسب و تجارت الکترونیکی؛ رویکردی مدیریتی» دعوت می‌کنیم.