مجله اینترنتی واوک

کتاب روان‌شناسی تفاوت‌های فردی

همیشه پای «تفاوت‌های فردی» در میان است!

«تفاوت‌های فردی» از آن دست موضوعاتی است که مورد مطالعه بسیاری قرار گرفته است، تا اندازه‌ای که علاوه بر روان‌شناسان، پژوهشگران سایر علوم هم به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. یکی از افرادی که نقش بارزی در پیشرفت روانشناسی تفاوت‌های فردی دارد، بسل، ستاره‌شناس آلمانی است.
در سال‌ ۱۷۹۶ یکی از دستیاران رصدخانه سلطنتی انگلیس به دلیل یک ثانیه خطا، در ردیابی عبور یک جرم سماوی از جلو عدسی تلسکوپ، اخراج شد!
بسل (Bessel) و عده دیگری از ستاره‌شناسان به مدت ۱۰ سال زمان‌های واکنش ثبت شده خود را با یکدیگر مقایسه نمودند. بسل به این نتیجه رسید که در فعالیت‌‌های ادراکی همیشه یک «معادله شخصی» وجود دارد. این اصطلاح تاکید بر این دارد که مردم از نظر زمان واکنش متفاوت هستند و از‌ این‌رو هر کدام معادله‌ای شخصی برای گذشت زمان دارند. نتایج حاصل از مقایسه‌های انجام شده به وسیله بسل نشان داد که ستاره‌شناسان از نظر زمان واکنش با یکدیگر تفاوت داشتند و هر یک از آن‌ها از معادله شخصی خود برای تخمین زمان عبور اجسام سماوی از جلوی عدسی تلسکوپ استفاده می‌کردند…
تفاوت‌های فردی یکی از موضوعات بنیادی در روانشناسی مدرن است. روان‌شناسی تفاوت‌های فردی به مطالعه شباهت‌ها و تفاوت‌های افراد در تفکر، احساس، رفتار و به‌طور کلی همه زمینه‌هایی که به انسان مربوط می‌شود، می‌پردازد. روانشناسی تفاوت‌های فردی هنوز یک علم نو است. هنوز بحث‌ها و موضوعات بسیاری باقی مانده است که می‌توان به آن‌ها پرداخت.
کتاب «روان‌شناسی تفاوت‌های فردی» نوشته دکتر حسن شمس اسفندآباد شامل ۹ فصل است:
– مقدمه‌ای بر تفاوت‌های فردی
– توارث
– هوش و خلاقیت
– احساس و ادراک
– تفاوت‌های فردی در سبک‌های یادگیری
– شخصیت
– انگیزش و هیجان
– محیط
– فرهنگ و جامعه
کتاب روان‌شناسی تفاوت‌های فردی مانند بسیاری دیگر از کتاب‌های منتشر شده توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، در فروشگاه اینترنتی کتاب واوک در دسترس شما قرار دارد.