با چشمان بسته کتاب بخوانید

با چشمان بسته کتاب بخوانید

در هفته‌ای که گذشت در دنیای کتاب اتفاق‌های زیادی رخ‌داده است. اگر شما هم فرصت نکردید اخبار را پیگیری کنید،‌ این چند خط را بخوانید: «رونمایی از کتاب یک شاعر فوتبالیست!»، «نویسنده فلسطینی برنده بوکر عربی»، «شکر جهان را تغییر داد؟»، «با چشمان بسته کتاب بخوانید»، «سخنوری برای تمام قرن‌ها»