هیچ گلوله‌ای از یه ایده عبور نمی‌کنه آقای کریدی!

هیچ گلوله‌ای از یه ایده عبور نمی‌کنه آقای کریدی!

گاهی‌ اوقات یک دیالوگ کوتاه در یک فیلم سینمایی، آنچنان تاثیرگذار است که برای مدت‌ها ذهن مخاطب را به خود معطوف می‌کند. چه بسا همین دیالوگ‌های کوتاه، نقطه‌ عطفی برای ایجاد تغییرات بزرگ در سرنوشت یک فرد باشد؛ تلنگری برای آنکه بیشتر به نقطه‌ای که بر روی آن ایستاده‌ایم و جهانی که در آن زیست می‌کنیم، بیاندیشیم.