نمایش 1–12 از 21 نتیجه

کتاب حرکت به سوی اقیانوس آبی

68,500 تومان

کتاب استراتژی‌ساز (تدوین و ترویج استراتژی‌های اثربخش)

24,000 تومان

کتاب ذهن استراتژیست؛ تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی

43,500 تومان

کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی

52,000 تومان

کتاب جاری‌سازی استراتژی: راهنمای گام‌ به ‌گام پیاده‌سازی استراتژی در عمل

54,000 تومان

کتاب هفت پرسش استراتژیک (رویکردی ساده برای اجرای بهتر استراتژی)

17,500 تومان

کتاب مدیریت استراتژیک بازار

54,000 تومان

کتاب قدرت نوآوری استراتژی

23,500 تومان

کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته (هنر رقصیدن با استراتژی)

29,000 تومان

کتاب استراتژی‌های کسب و کار در بازارهای نوظهور (راهنمای برنامه‌ریزی و اجرا)

20,000 تومان

کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های دولتی، عمومی و غیرانتفاعی

25,000 تومان

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

68,000 تومان