مشاهده همه 12 نتیجه

نمایش 12 24 36

کتاب مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

2,500 تومان

کتاب مدیریت فشار روانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

3,500 تومان

کتاب مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

7,500 تومان

کتاب فراگرد ادراک و ادراک اجتماعی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

3,500 تومان

کتاب اسرار کار (بینش‌هایی از درون گوگل که سبک زندگی و رهبری شما را تغییر خواهد داد)

29,000 تومان

کتاب مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)

15,000 تومان

کتاب مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

7,000 تومان

کتاب تیم‌سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

4,500 تومان

کتاب مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی

14,000 تومان

کتاب جامعه‌شناسی سازمانها: رویکرد جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت

21,000 تومان

کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی

23,000 تومان

کتاب فرهنگ سازمانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

9,500 تومان