نمایش 1–12 از 20 نتیجه

کتاب برداشتگرهای انرژی نانولیفی (پیزو و پایرو الکتریک PVDF)

25,000 تومان

کتاب الیاف سلولزی چندسازه‌های پلیمری نانوزیستی؛ شیمی و فن‌آوری دوست‌دار محیط زیست – جلد ۲

25,000 تومان

کتاب تاثیر نانوذرات بر روی بتن‌های الیافی

10,000 تومان

کتاب علم و تکنولوژی نانوالیاف پلیمری

15,000 تومان

کتاب نانوالیاف الکتروریسی شده و کاربردهای آنها

12,500 تومان

کتاب نانوالیاف و نانولوله‌های کربنی

12,500 تومان

کتاب دانش و فناوری نانوالیاف پلیمری

9,800 تومان

کتاب الیاف سلولزی چندسازه‌های پلیمری نانوزیستی؛ شیمی و فن‌آوری دوست‌دار محیط زیست – جلد ۱

24,000 تومان

کتاب نانوالیاف و نانوتکنولوژی در نساجی

12,000 تومان

کتاب داربست نانو / میکرو ساختاری در مهندسی بافت: با رویکرد رگزایی

18,500 تومان

کتاب نانوالیاف در پزشکی بازساختی و مهندسی بافت

16,000 تومان

کتاب دانش و فن‌آوری نانوالیاف پلیمری

32,000 تومان