نمایش 1–12 از 16 نتیجه

کتاب فناوری نانو: نانوحامل‌های لیپیدی و کاربردهای درمانی-تشخیصی

24,000 تومان

کتاب نانولوله‌های کربنی و نانوداروها مبانی و کاربردها از تئوری تا عمل

25,000 تومان

کتاب کوچک و شیرین؛ گلیکونانوفناوری: پلی به سوی داروهای جدید

18,000 تومان

کتاب پوشش‌دهی در داروها و نانوساختارها

3,000 تومان

کتاب سامانه‌های نوین دارورسانی؛ کتاب اول: کاربرد ذرات نانو در دارورسانی

12,500 تومان

کتاب فناوری‌های ریزپوشانی و رهایش کنترل شده در سیستم‌های غذایی

9,600 تومان

کتاب نانوذرات و دارورسانی (روش‌ها و کاربردها)

37,000 تومان

کتاب نانوحامل‌های پلیمری؛ ساخت، خصوصیات و کاربرد در دارورسانی

25,000 تومان

کتاب ضروریات نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکی

19,000 تومان

کتاب نانوبیوتکنولوژی؛ نانولیپوزوم‌ها و دارورسانی اصول، مفاهیم و ابزارها

13,000 تومان

کتاب کاربردهای زیستی نانومواد – جلد ۲: دارورسانی، ژن درمانی و تصویربرداری پزشکی

17,000 تومان

کتاب نانوداروها و درمان هدفمند سرطان از مبانی تا کاربرد

10,000 تومان