نمایش 1–12 از 45 نتیجه

کتاب فناوری نانو: نانوحامل‌های لیپیدی و کاربردهای درمانی-تشخیصی

24,000 تومان

کتاب نانوذرات فلزی پلاسمونی در کاربردهای زیست‌پزشکی

15,500 تومان

کتاب کوچک و شیرین؛ گلیکونانوفناوری: پلی به سوی داروهای جدید

18,000 تومان

کتاب نانوتکنولوژی و آنتی‌بیوتیک‌ها

22,000 تومان

کتاب نانوتکنولوژی در پزشکی و دامپزشکی

4,000 تومان

کتاب کاربردهای نانوفناوری در پزشکی و صنعت

12,000 تومان

کتاب نانوفناوری برای زیست‌شناسی و پزشکی در مقیاس اجزای سازنده

22,000 تومان

کتاب فناوری نانو در علوم زیستی و پزشکی

21,000 تومان

کتاب کاربرد فناوری‌های نوین تشخیص مولکولی در علوم پزشکی

12,000 تومان

کتاب فناوری نانو در تشخیص و درمان عفونت‌های باکتریایی

20,000 تومان

کتاب مقدمه‌ای بر کاربردهای پزشکی نانوساختارها: با تکیه بر نانوساختارهای طلا

19,500 تومان

کتاب فناوری نانو: اصول و کاربردها در دانش پزشکی

25,000 تومان