مشاهده همه 8 نتیجه

کتاب بررسی یک نانوکاتالیست مغناطیسی در سنتز هانش

16,000 تومان

کتاب کاربرد نانو کاتالیست‌های در اکسایش هیدروکربن‌ها

10,000 تومان

کتاب مروری بر فناوری کاربردی فتوکاتالیست‌ها و نانوکاتالیست‌ها (کاربردهای نقاط کوانتومی در حسگرهای الکتروشیمیایی)

25,000 تومان

کتاب کاتالیزورها و نانوکاتالیزورهای هتروپلی اکسومتالات

10,000 تومان

کتاب نانوکاتالیست

22,000 تومان

کتاب نانوکاتالیست‌ها؛ کاربرد نانوفناوری در کاتالیزگری

15,500 تومان

کتاب علم سطح؛ مبانی کاتالیستی و علم نانو

18,000 تومان

کتاب نانوراکتورها

11,500 تومان